Guia Open Data per a les Administracions Locals

La Red Transdigital ha elaborat una guia amb el títol “Guia d’Open Data per a les Administracions Locals”, que pretén ajudar a les Administracions Locals a acostar-se al concepte d’Open Data.

La guia pretén explicar en què consisteix l’Open Data, quins avantatges té i com es poden donar els primers passos per implantar l’obertura de dades públiques a nivell dels ajuntaments i diputacions. D’aquesta manera, la guia recull exemples d’aplicacions creades amb Open Data i projectes de referència en aquest àmbit.

Podeu consultar la guia: Guia Open Data per a les Administracions Locals

X