Espanya se situa en 12a posició en l’estudi sobre administració electrònica realitzat per Nacions Unides

Nacions Unides ha publicat recentment la darrera edició de la seva enquesta sobre l’estat de l’Administració Electrònica a 193 països d’arreu del món. En aquesta darrera edició, Espanya ha ascendit 11 posicions en l’índex de desenvolupament de l’administració electrònica i 12 en el grau d’ús de la ciutadania dels serveis  públics, respecte l’edició anterior, del 2012.

D’aquesta manera, actualment se situa en 12a posició en el grau d’implantació de l’Administració electrònica i en 19a posició en l’ús dels servies públics electrònics.

Aquesta edició, titulada “L’Administració Electrònica per al futur que volem”, realitza una avaluació sistemàtica de la importància i el potencial de les tecnologies de informació i la comunicació per a la transformació del sector públic mitjançant la millora de l’eficiència, l’eficàcia, la transparència, el rendiment de comptes, l’accés als serveis públics i la participació ciutadana amb els diferents estats membres de Nacions Unides.

L’estudi analitza la presència d’Internet dels estats membres, avaluant els portals web i les polítiques i estratègies d’administració electrònica, en termes comparatius i aportant indicadors que incorporen la capacitat de cada país per participar a la societat de la informació.

En aquests darrers 2 anys, el desenvolupament de l’Administració electrònica d’Espanya ha fet que el 70% dels tràmits amb les administracions públiques es puguin realitzar on line, la qual cosa ha suposat un estalvi de 16.136.545.488 euros.

Per a més informació: http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/160-Spain/dataYear/2014

X