És la nostra administració adaptativa?

Disculpeu la pregunta retòrica. No cal respondre. Crec que tots estaríem d’acord en que no. O en que potser sí, però que ho fa de forma molt lenta. I avui tot va molt de pressa. Ja no es tracta d’innovació, és mera adaptació a un entorn nou.

És la nostra administració adaptativa? Una qüestió que se’ns ha plantejat després de llegir l’interessant article de Genís Roca ‘La transformació digital dels negocis’.

X