Els professors de dret administratiu destaquen la importància de les TIC en la simplificació del procediment

El IXè. Congrés de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, clausurat el passat dissabte 8 de febrer a Santiago de Compostela, ha destacat la idea que encara s’està lluny d’explotar les possibilitats que ofereix la tecnologia actual en la simplificació del procediment administratiu. Els principals motius són l’existència d’un marc normatiu inadequat i la ‘petrificació’ de determinats conceptes i institucions jurídiques.

El post del bloc ‘Derecho, tecnologia y Modernización Administrativa’ enumera els reptes pendents d’aquesta situació i permet accedir a determinada documentació del Congrés.

X