Els bascos presenten la seva estratègia en matèria d’innovació pública

L’horitzó d’aquesta iniciativa és l’any 2016 i es basteix sobre els següents eixos d’actuació: transparència i bon govern, interacció amb la ciutadania, adequació organitzativa, millora de la gestió, administració electrònica i innovació des de la co-creació. Veure notícia. Com no pot ser d’altra manera la mobilitat és molt present en moltes de les accions i potser la més destacada és l’ús de Whatsapp per relacionar-se amb la ciutadania, com ja ve fent des de fa un any l’Ajuntament de Mataró.

X