El Consorci AOC col·labora en el Postgrau en Gestió de Documents Electrònics

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona convoca per al període 2014-2016 la VII edició del Postgrau en Gestió de Documents Electrònics. El postgrau compta amb un programa totalment renovat i que incorpora els darrers avenços experimentats en el sector de la gestió dels documents, les tecnologies de la informació i la comunicació i en les polítiques de transparència, accessibilitat i rendiment de comptes.

El postgrau s’adreça a professionals de les organitzacions (administració pública i empresa privada) interessats en assolir una notable expertesa per gestionar documents electrònics en el seu entorn professional i també als tècnics i càrrecs de comandament que han de liderar o participar activament en el desplegament de processos o projectes de gestió marcadament automatitzats (arxivers-gestors de documents, informàtics i administradors de sistemes, experts en organització i modernització, juristes i tècnics de gestió en despatxos i col·legis professionals).

Per tal de facilitar l’assistència dels interessats que no viuen en l’entorn de l’àrea de Barcelona i amb l’objectiu que es puguin reduir notablement els trasllats, en aquesta ocasió el postgrau s’ofereix de manera semipresencial.
El master s’inicia el dia 3 de novembre de 2014 i el 7 d’octubre podeu assistir a una jornada informativa a l’EAPC.
El postgrau, estructurat en 5 mòduls, és organitzat per l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Subdirecció general d’arxius i museus de la Generalitat i la col·laboració del Col·legi d’Enginyers Informàtics de Catalunya, el Col·legi de Secretaris, el Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya, i de diverses empreses del sector.
Podeu consultar més informació en el següent enllaç: Postgrau en Gestió de Documents Electrònics
X