Consells per a un ús segur del mòbil

smartphoneCada cop és més habitual l’accés a Internet via mòbil (a Espanya quasi el 53% accedeix a Internet per aquesta via, enfront el 18% de la mitjana a la UE), i és per aquest motiu que és important que l’ús d’aquest dispositiu sigui segur. Ja fa unes setmanes que vàrem publicar un article sobre la seguretat al núvol i un altre sobre l’ús de les xarxes wifi públiques, ara us fem una breu pinzellada de recomanacions per un ús segur del mòbil.

El robatori o la pèrdua de dispositius mòbils, i també la filtració o fuita de la informació que hi tenim emmagatzemada, estan a l’ordre del dia, però hem de saber que es poden prendre mesures, si més no per esmorteir l’impacte d’aquesta possible pèrdua, fuita o robatori. Els mòbils més utilitzats actualment, del tipus smartphones, tenen pràcticament les mateixes prestacions i, per tant, els mateixos riscos de seguretat que els ordinadors portàtils o de sobretaula. Tot això ho hem de tenir en compte per aplicar un nivell més o menys alt de seguretat al mòbil que fem servir. En el següent article, trobareu un recull de senzills consells de seguretat per protegir el vostre mòbil per tal d’evitar que s’infecti, per navegar segur, perquè no hi hagi fuites involuntàries d’informació i per no perdre la informació que hi tenim emmagatzemada: Consells per a un ús segur del mòbil. Addicionalment podeu consultar la següent guia del del CESICAT per un ús segur del mòbil: Guia per protegir i utilitzar de forma segura el mòbil. El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) neix com a l’òrgan de suport al “Pla Nacional d’impuls de seguretat de la informació”, aprovat el 2009, i ha estat impulsat, entre d’altres, pel Govern de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

Per altra banda, els mòbils són el canal paral·lel d’accés per excel·lència, és a dir, el mecanisme d’autenticació addicional o “segon factor d’autenticació” que es fa servir en moltes aplicacions, per crear un sistema molt més robust que els esquemes habituals de protecció de contrasenyes, que poden ser fàcilment usurpades via software maliciós, bugs al software del servidor o connexions per canals insegurs. És per aquest motiu, que és important cuidar de la seguretat dels mòbils.

Us recomanem la lectura d’aquest article que parla de les solucions per al segon factor d’autenticació basades en telèfons intel·ligents: Segon Factor d’Autenticació

X