Cap a una universitat oberta

Universitat Oberta

La Comissió Sectorial de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE-TIC) va publicar el passat mes de juny una guia que té com a objectiu promoure i facilitar l’aplicació dels principis de govern obert a les universitats.

El document descriu els punts que han de ser abordats en la posada en marxa d’una iniciativa d’aquest tipus, amb el propòsit de contribuir a la construcció d’una universitat oberta del segle XXI.

D’aquesta manera, el document ofereix una introducció general a la cultura de dades obertes, fent un recorregut pels diferents conceptes i els seus fonaments, i inclou una llista de les dades més habituals publicades per les institucions acadèmiques a escala internacional. Basant-se en aquestes, analitza les solucions tecnològiques i descriu unes infraestructures base orientatives (estructures de metadades, formats, frameworks, etc). El document també inclou exemples d’iniciatives d’obertura de 6 universitats espanyoles: Universitat Pablo d’Olavide, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Alacant, Universitat Jaume I, Universitat de Lleó i Universitat de Granada.

Addicionalment, promou l’adopció institucional de polítiques que fixin l’orientació i l’abast de les iniciatives proposant una sèrie de formulacions bàsiques d’aquestes polítiques i assumint el decàleg de bones pràctiques en obertura de les dades creat en el Dia Open Data a Euskadi, celebrat el 2012.

Podeu consultar la guia “Cap a una universitat oberta” fes clic en el següent enllaç: Cap a una universitat oberta

X