Aprovada la Llei d’Impuls de la Factura Electrònica

El Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Aquesta llei s’aprova en el marc de les actuacions previstes de la reforma de les administracions públiques i forma part del pla per erradicar la morositat en el sector públic, en el que es contemplen un conjunt de mesures conjunturals i estructurals per reduir la morositat en el pagament dels deutes a proveïdors per part de les administracions.

Per conèixer amb detall les implicacions de la  Llei podeu consultar el següent document

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
X