Subvencions per al funcionament de les escoles d’art de titularitat d’una corporació local

Obert el període per presentar la justificació de la subvenció per al funcionament de les escoles d’art de titularitat de les corporacions locals corresponent al curs 2011-2012, atorgada pel Departament d’Ensenyament.
 
Per a complimentar el tràmit cal presentar els formularis de justificació que trobareu a la plataforma EACAT i que cal signar electrònicament. Juntament amb els formularis, s’ha d’incloure l’acceptació per part de la corporació de la subvenció atorgada.
 
El termini de justificació d’aquestes subvencions finalitza el 30 d’abril de 2013.
X