Sant Just Desvern regula l’ús de les factures electròniques

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha aprovat una Ordenança reguladora de l’administració electrònica amb la finalitat de regular les factures electròniques. Aquesta norma estableix que totes les factures que vagin dirigides a l’administració municipal s’hauran de fer electrònicament.

La ordenança aprovada per l’Ajuntament de Sant Just Desvern també determina que les persones físiques i jurídiques que hagin realitzat amb anterioritat qualsevol tràmit electrònic amb l’Ajuntament estaran obligades a fer servir el sistema de facturació electrònica. En el cas de les persones jurídiques de menys de 5 treballadors, es podrà demanar l’exempció d’aquesta obligació.

X