Sant Feliu de Guíxols ja disposa de tauler d’anuncis electrònic

El ciutadans ja poden consultar, a través de qualsevol dispositiu electrònic, les comunicacions que publica l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Per saber quins anuncis i edictes ha publicat l’ajuntament, els ciutadans poden accedir directament a l’adreça https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1716090004

Per oferir als seus ciutadans un servei electrònic de publicació d’edictes i anuncis, l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha optat per implantar l’eTAULER, el servei desenvolupat pel Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d’edictes electrònics mitjançant Internet.

L’eTAULER està a disposició de totes les administracions públiques que vulguin implantar a la seva seu electrònica un servei d’aquest tipus i, d’aquesta manera, donar resposta a l’article 12 de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics que estableix que la publicació d’actes i comunicacions podrà ser substituïda o complementada per la seva publicació en la seu electrònica.

Alguns dels municipis que ja tenen l’eTAULER són: Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Sant Just Desvern i Castellar del Vallès.

X