Reunió amb els tècnics comarcals responsables de l’e-Administració

La sessió de treball, que va tenir lloc el 10 d’octubre a les dependències del Consorci AOC, va comptar amb 35 assistents, vuit dels quals mitjançant videoconferència. Es van repassar els objectius del conveni d’assistència tècnica per l’any 2013 i es van explicar diverses novetats.

Carles de Mena, cap de servei d’e-Contractació, va fer un repàs de les funcionalitats que hi ha a la contractació electrònica a banda del perfil de contractant: per un costat, l’e-Licita o presentació electrònica d’ofertes. Aquest servei permet la presentació telemàtica d’ofertes de qualsevol tipus de licitació. En aquests moments ja està disponible la licitació electrònica per a contractes menors, negociats sense publicitat i contractes derivats d’acords marcs. Per l’altra, de Mena va explicar el sobre digital, una modalitat de licitació electrònica ensobrada que garanteix la confidencialitat de les ofertes fins a la seva obertura per part d’una Mesa virtual predefinida.

La responsable de Via Oberta, Carme Callés, va informar dels nous serveis: el servei de consulta de certificats als registres civils (dades de naixement, matrimoni i defunció); la consulta de certificats de les pensions públiques exemptes de tributació i el servei de consulta de dades de dependència reconegudes (amb els seu grau i nivell).

Respecte l’EACAT, la seva cap de servei Marta Arderiu va avançar als tècnics comarcals la nova gestió d’usuaris de la plataforma. La previsió és que estigui en ple funcionament abans d’acabar l’any 2013.

També es va informar sobre les dades d’implantació i activitat del mes de setembre que van permetre disposar d’una visió completa de la implantació i ús dels serveis l’Administració electrònica a Catalunya durant l’any 2012 i els tres primers trimestres de 2013. Destaquen el especial la tramitació administrativa, Via Oberta i notificacions electròniques.

Pel que fa al conveni d’assistència tècnica entre el Consorci AOC i els consells comarcals, cal destacar que porta més sis anys en marxa amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de l’Administració electrònica al territori. En ell s’acorden anualment les fites a aconseguir en cada comarca.

X