La teva identitat electrònica, vàlida als països de la UE

La Comissió Europea ha posat en marxa el projecte Secure idenTity acrOss boRders linKed (STORK) que pretèn promoure l’acceptació de les identitats electròniques nacionals en altres països per tal de facilitar les gestions administratives.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’empresa Indra han treballat conjuntament per què els 21 milions de DNI electrònics i altres tipus d’identitats digital del territori espanyol es puguin fer servir a qualsevol administració electrònica europea.

Podeu ampliar la informació a http://www.europapress.es/portaltic/software/noticia-indra-facilita-interoperabilidad-identidades-electronicas-proyecto-stork-20130119100020.html

 

 

X