La comunicació interadministrativa mitjançant EACAT té plena validesa jurídica

L’Assessoria Jurídica del Consorci AOC ha elaborat un informe relatiu al compliment dels requeriments legals de la tramitació interadministrativa electrònica d’EACAT.

X