Jornada Governs locals: km 0: La Reforma Local (vídeos)

El passat 23 d’octubre la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Catalunya, dintre del cicle de jornades Governs Locals: KM 0, van organitzar la “1a jornada: LA REFORMA LOCAL, Reptes i oportunitats davant dels projectes de reforma del règim local” amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement del Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, així com també en el Projecte de llei de governs locals impulsats pel govern estatal i el govern de la Generalitat.

Al següent link podeu veure els videos amb les diferents ponències: http://www.youtube.com/watch?list=PLktlOkMIU3E2pmRpa3-5ZgQ36ZBIMqhxh&v=–8sPjVNj4Y

X