Ja es troba a disposició dels ajuntaments el servei per sol·licitar o comunicar al Departament d´Interior l’autorització de la instal·lació o l’ús de dispositius de videovigilància

A partir del 23 de maig de 2013 els ajuntaments utilitzaran la plataforma EACAT per presentar:
 
– Sol·licitud d’autorització d’instal·lació de càmeres fixes- Sol·licitud de renovació d’autorització de càmeres fixes- Comunicació d’instal·lació de càmeres de trànsit

– Sol·licitud d’autorització d’ús de càmeres mòbils

– Comunicació d’ús de càmeres mòbils

– Resposta al requeriment d’esmena o documentació efectuat per la Comissió de Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CDVC).

 
També es presentarà per aquesta via la documentació necessària per a cada tràmit.
 
La Direcció General d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya també utilitzarà aquesta plataforma per comunicar als ajuntaments:
 
 
– Requeriment d’esmena o documentació- Notificació de la resolució o comunicació- Notificació de l’informe de la Comissió de Dispositius de Videovigilància de Catalunya en relació a la instal·lació de càmeres de trànsit o l´ús de càmeres mòbils.

 
Amb l’ús d’aquesta plataforma pretenem facilitar la gestió que implica aquest tràmit per als ajuntaments que requereixin de l’ús de dispositius de videovigilància.
X