Els convenis de col·laboració entre l’ASPCAT i els ens locals se signaran a través d’EACAT

El secretari de Salut Pública del Departament de Salut, Antoni Mateu, el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Miquel Buch, i el president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Xavier Amor, han signat el conveni marc per a la prestació de serveis de salut pública. Posteriorment, l’ASPCAT haurà de signar amb cada municipi o ens local de Catalunya convenis individuals per tal de poder aplicar totes les mesures que recull el text.

Per tal d’agilitzar la signatura de tots aquests convenis, l’ASPCAT i els ens implicats faran servir l’administració electrònica. Concretament el servei SIGNA que ha desenvolupat el Consorci Administració Oberta de Catalunya i que permet la signatura electrònica de documents (convenis, contractes, etc) entre persones de diferents administracions. A l’aplicació SIGNA s’hi accedeix a través de l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT).

El conveni signat aquesta setmana entre els ens locals i l’ASPCAT dóna continuïtat a la col’laboració Generalitat-ens locals iniciada amb la signatura del conveni marc de l’11 de gener del 2006 entre el Departament de Salut, l’ACM i l’FMC. El conveni de 2006, que posava en relleu la necessitat d’incorporar la salut a totes les polítiques, va ser signat electrònicament per 291 municipis i ens locals mitjançant l’aplicació SIGNA.

Un dels aspectes que destaca aquest nou acord de col·laboració entre Generalitat i ens locals és la consolidació de l’ús de l’administració electrònica. En aquesta línia, l’ASPCAT i el Departament de Salut desplegaran l’última fase del projecte de comunicacions electròniques que consisteix en posar a disposició dels ens locals el servei ‘Comunicacions electròniques entre els ens locals o els Equips de Prevenció de la Salut de l’Agència Catalana de Salut Pública’. Aquest nou servei permetrà agilitzar la transmissió d’informació entre diferents administracions reduint terminis i costos en les tramitacions administratives derivades de les activitats de salut pública.

X