Els clients de Banc de Sabadell ja poden enviar e-factures a les AAPP

Els clients de la plataforma de facturació electrònica de Banc Sabadell (BS Factura) ja poden lliurar factures electròniques a les administracions públiques catalanes gràcies a la integració de la BS Factura en l’eFACT, el servei de facturació electrònica que ofereix el Consorci AOC al sector públic català.

L’eFACT es basa en un model que simplifica les relacions comercials administració-proveïdor aconseguint beneficis com l’estalvi de costos, l’agilització i l’homogeneïtzació dels processos de facturació.

El fet que diferents plataformes de facturació electrònica es puguin integrar en l’eFACT, afavoreix el principi de neutralitat tecnològica, evitant imposicions organitzatives o tecnològiques a emissors i a receptors.

Actualment, i amb la darrera incorporació de BS Factura al servei eFACT, ja són 11 les plataformes de facturació que permeten als seus clients facturar electrònicament a l’administració.

X