El Departament de la Presidència, usuari del servei iArxiu

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya és el primer Departament que s’adhereix al conveni signat entre el Departament de Cultura i el Consorci AOC on s’acorda l’ús del servei iArxiu per a conservar i custodiar expedients electrònics de la Generalitat en fase de vigència.

El Departament utilitzarà la plataforma iArxiu per a la custòdia dels expedients de Gestió del Consell Tècnic (2008-2010) i Reunions de la Gestió del Govern (2010-2012).

Es preveu que, progressivament, es vagin adherint altres departaments i ens de la Generalitat de Catalunya que tenen necessitat de preservar els seus expedients electrònics.

X