Augmenta el nombre d’ajuntaments que disposen de seu electrònica

El Consorci AOC ha presentat el dotzè informe sobre l’e-Administració, corresponent al mes de juliol de 2013, amb més dades sobre el grau d’adopció dels serveis d’Administració electrònica als ens locals catalans.

Les principals dades a destacar d’aquest informe són:

  • L’augment d’ajuntaments que disposen de seu electrònica. Al mes de març eren 215 i avui 264, el que suposa un augment de més de cinc punts percentuals. Aquesta mateixa tendència es reflecteix en l’àmbit comarcal, on ja quasi el 50% del consells comarcals disposen de seu electrònica en el seu web.

  • La comunicació de les dades de domicili és un servei que l’ofereixen 39 ajuntaments, quan al mes de març sols eren 20. Aquest gran increment es deu a que s’ha possibilitat oferir-lo als ciutadans a través de l’eTRAM (el mòdul de tramitació municipal que ofereix el Consorci AOC). Quasi el 40% dels habitants de Catalunya podem comunicar el seu canvi d’habitatge a diferents organismes com són: l’Agencia Tributària, la Direcció General de la Policia, Catsalut, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la Mutualitat general de Funcionaris Civils de l’Estat i la Direcció General de Trànsit.

  • També es constata l’increment d’ajuntaments que intercanvien dades entre administracions. Avui són 356 augmentant fins el 37’5% dels ajuntaments.

Aquest informe es basa en l’anàlisi exhaustiu dels webs dels 947 ajuntaments i dels 41 consells comarcals en un període de temps que va de l’1 al 19 de juliol d’enguany.

Podeu consultar les dades del 12è informe sobre l’e-Administració i les dels estudis anteriors a l’apartat Informes sobre e-Administració. També podeu consultar les dades més recents plasmades al mapa interactiu de Catalunya.

El Consorci AOC aposta per la difusió de les dades de caràcter públic i, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de l’administració, posem a la vostra disposició totes les dades que s’han fet servir per elaborar el dotzè informe.

X