Tots els procediments administratius es podran fer per mitjans electrònics a finals de legislatura

Tots els tràmits de l’Administració del Govern de la Generalitat i dels organismes i entitats públiques vinculats es podran fer per mitjans electrònics a finals de legislatura. El Govern ha acordat els processos i la calendarització per desplegar l’administració electrònica i ha fixat el 31 de desembre de 2014 com a data límit perquè tots els procediments administratius es puguin fer per aquesta via.

Els procediments telemàtics es faran a través de les plataformes de tramitació electrònica corporatives, com són Gencat Serveis i Tràmits (GSiT) i l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT).

X