Prova pilot de votació electrònica amb T-CAT a la Universitat Pompeu Fabra

Amb motiu de la renovació completa del claustre universitari el primer trimestre d’aquest any, la Universitat Pompeu Fabra ha decidit engegar una prova pilot de votació electrònica, amb ple valor jurídic.

En la prova hi participarà una quarta part del cens electoral i més d¿un campus i les persones que hi formin part només podran votar per aquesta modalitat. En concret, es tracta dels professors dels departaments de Ciències Polítiques i Socials i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i l’Escola Superior Politècnica, estudiants de màster i de doctorat i personal d’administració i serveis, com per exemple el servei de biblioteca o d’Informàtica.

Els avantatges d’aquest sistema es troben tant pels electors, que poden emetre el seu vot des dels seus propis terminals, de manera segura, i normalment en un període més llarg que el d’una jornada electoral, com per l’administració electoral, que no necessita organitzar meses electorals presencials, formades per membres de la comunitat universitària, com per la facilitat del recompte, a més d’altres aspectes que fan més eficient el sistema, com ara, no haver d’imprimir paperetes.

El procés electoral és únic tant per als electors que formin part d¿aquest procés pilot de vot electrònic com per als electors que voten en paper.

Identificació i autenticació a la plataforma de vot

Els electors podran emetre el seu vot mitjançant el carnet de la UPF que incorpora el certificat digital T-CAT de CATCert emès des de l¿Entitat de Certificació d¿Universitats i Recerca (gestionada pel CESCA); amb el DNI electrònic o bé amb qualsevol altre carnet amb certificat digital emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l¿Agència Catalana de Certificació. Subsidiàriament, també es podrà votar mitjançant l¿usuari (uNIS) i la contrasenya del Campus Global.

Informació completa del procés electoral

A la seva web corporativa, la UPF ha preparat una secció dedicada a explicar tots els detalls de les eleccions al Claustre universitari així com la prova pilot de vot electrònic.

X