Noves prioritats digitals de la UE

La Comissió Europea ha adoptat set noves prioritats per a l’economia i la societat digitals. L’economia digital creix molt més de pressa que la resta d’àmbits de l’economia, però l’actual fragmentació del marc polític paneuropeu esquinça el seu potencial. Les prioritats anunciades són el resultat d’un examen exhaustiu de les polítiques i posen èmfasi en els elements més transformadors de l’Agenda Digital per Europa inicial del 2010.

L’Agenda Digital per Europa va ser adoptada el 2010, com a part integrant de l’Estratègia Europa 2020, per a l’estimulació de l’economia digital i fer front als reptes socials a través de les TIC. El Consell Europeu i el Parlament Europeu volen reforçar el seu lideratge digital europeu i la realització del mercat únic digital abans del 2015.

Les noves prioritats són:

1. Creació d’un marc regulador de la banda ampla nou i estable.

2. Noves infraestructures públiques de serveis digitals a través dels préstecs del Mecanismo «Conectar Europa»

Amb el suport del Consell, la Comissió promourà la implantació (i especialment la interoperabilitat transfronterera) dels serveis digitals de signatura i identificació electròniques, mobilitat de les empreses, justícia digital, historials mèdics electrònics i plataformes culturals com Europeana. Només la contractació electrònica podria arribar a estalviar cent mil milions d’euros anuals, i l’administració electrònica pot reduir les despeses de l’administració en un 15-20 %.

3. Posada en marxa d’una gran coalició sobre les competències digitals i l’ocupació

4. Proposta d’una estratègia i una Directiva de la UE sobre ciberseguretat

5. Actualització del marc de la UE en matèria de drets d’autor

6. Promoció de la computació en el núvol mitjançant el poder de compra del sector públic

7. Posada en marxa d’una nova estratègia industrial per a la electrònica

X