Nova versió de l’Eina Web de Signatura-e: versió 2.3

El Consorci AOC ha publicat una nova versió de l’Eina Web de Signatura-e. La principal novetat que incorpora aquesta release, és l’actualització de les llibreries per a la signatura de PDFs (passen de la versió d’iText 2.1.8 a la versió 5.1.3), addicionalment s’ha afegit suport per a Windows 2003 i Windows 2008 per al cas de detecció automàtica del magatzem de certificats (paràmetre keystore_type = 0).

L’Eina Web de Signatura-eÉs un applet per a la versió 1.5 (o superior) de la màquina virtual de Java, que facilita la integració de la funcionalitat de signatura electrònica en aplicacions web, i que permet signar diferents formats de documents i amb diferents formats de signatura.

La seva utilització permet reduir els esforços econòmics de les administracions públiques en el desenvolupament de les seves aplicacions, facilitar l’ús dels certificats digitals en les aplicacions de les administracions públiques i minimitzar l’impacte de la integració de la signatura electrònica en aquest tipus d’aplicacions, introduint la signatura electrònica en els tràmits administratius de forma dinàmica i senzilla.

L’Eina Web de Signatura-e va dirigida a qualsevol aplicació web de les administracions catalanes que requereixen de signatura electrònica amb diferents formats. Està disponible des del 2006.

Novetats de la versió 2.3Les novetats que inclou aquesta nova versió de l’Eina Web de Signatura-e són:

  • Actualització de les llibreries per a la signatura de PDFs (actualitzades de la versió d’iText 2.1.8 a la versió 5.1.3). El jar corresponent és CATCertPDFlib, que passa de la 1.1.1 a la 1.2. I el jar principal de l’applet que passa de la 2.2.2 a la 2.3.

  • Suport per a Windows 2003 i Windows 2008 en el cas de detecció automàtica de magatzem de claus (paràmetre keystore_type = 0)

X