Neix idigital.cat, el portal de referència TIC de la societat digital catalana

El nou portal digital idigital.cat pretén esdevenir la porta d’entrada de ciutadania i empreses a totes les iniciatives del Pla idigital destinades al desenvolupament de la societat digital catalana. El pla, que va ser aprovat pel Govern ara fa exactament un mes, és la nova estratègia digital catalana que ha de permetre convertir Catalunya en un referent d’innovació digital generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformació de l’Administració per millorar la qualitat de vida d’empreses i ciutadania.

Els ciutadans, les empreses i pimes TIC i els autònoms tenen en aquest portal els perfils diferenciats per poder accedir als continguts específics de cadascun d’ells: notícies, enllaços a les webs dels projectes principals, entrevistes, casos d’èxit, espais d’orientació i assessorament, jornades, enllaços d’interès, estudis, etc.

El nou portal idigital.cat absorbeix els continguts i recursos de portals existents fins ara (com TIC.cat i pimestic.cat, que desapareixen com a tals) i n’aglutina d’altres que mantenen la seva pròpia personalitat com a projectes associats al Pla idigital, com ara actic.cat o punttic.cat).

X