Més de 2’7 milions d’intercanvis de dades de les administracions catalanes durant el primer quadrimestre de 2012

Durant els quatre primers mesos d’aquest 2012 les administracions catalanes han intercanviat entre elles, o amb altres ens públics, un total de 2.707.983 dades i documents electrònics. El mes de febrer va ser el més amb major activitat superant els 780.000 intercanvis i els serveis més requerits han estat les dades tributàries de l’AEAT amb 744.963 consultes, les dades del registre de vehicles amb 468.500, i les relacionades amb dades de convivència o residència amb 459.563 consultes.

Cal destacar que cada mes d’aquest 2012 ha superat les dades dels mateixos mesos de 2011 amb la qual cosa es confirma i fins i tot s’accelera la tendència incremental d’aquestes consultes.

X