L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta aprova definitivament la creació de la seu electrònica i del registre electrònic i la seva regulació

L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta ha fet públic l’anunci de l’aprovació definitiva del reglament de creació i regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, i del reglament de creació i regulació del registre electrònic del mateix Ajuntament. El text íntegre de l’acord s’ha publicat en el BOPB de data 6 de febrer de 2012, núm. De registre 022012001678

X