L’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita publica el reglament de creació i regulació de la seva seu electrònica

L’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita fa públic el text íntegre del Reglament de creació i regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, el qual s’ha publicat al BOP de Tarragona núm. 291 (fascicle primer), de data 20 de desembre de 2011.

X