L’Ajuntament de Barberà del Vallès acorda la creació de la seu electrònica de l’Ajuntament.

En data 25 de gener de 2012, el Ple va adoptar l’acord de creació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, que es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 10 de febrer de 2012.

X