La Diputació de Girona incorpora l’e-TRAM

El passat mes de juliol la Diputació de Girona va incorporar al seu web corporatiu l’eTRAM, el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

La configuració que s’ha portat a terme per a la Diputació facilita la presentació electrònica de sol·licituds genèriques (instàncies), amb autenticació prèvia per part del ciutadà amb l’ús de certificat digital (idCat, DNIe, FNMT), i com en qualsevol eTRAM, el ciutadà també disposa de la possibilitat de consultar l’estat de la seva tramitació mitjançant l’accés a la carpeta ciutadana que proveeix el servei. Cal també destacar que per a la Diputació de Girona, l’eTRAM fa els assentaments d’entrada contra el Registre Electrònic de la Diputació, en aquest cas la solució ERES proveïda també pel Consorci AOC.

X