Jornada “El nou geoportal IDE_OT: infraestructura de dades espacials en imatge de satel·lit d’observació de la Terra”

Jornada de presentació del nou Geoportal IDE_OT: estructura, funcionalitats i vocació al servei dels usuaris. Aquest geoportal neix amb la voluntat de constituir un referent i model de metadades per imatges de satèl·lit, així com una eina estratègica de transferència i ampliació del coneixement i de consulta de les fonts ICC i IDEC, que permetrà incorporar-hi altres col·leccions d’imatges.

Data: 23 de febrer de 2012

Lloc: Institut Cartogràfic de Catalunya Parc de Montjuïc

Programa
9:00 – 9:30 Recepció i lliurament d’acreditacions

9:30 – 9:45 Benvinguda i presentació de la jornada
Jordi Corbera, cap del Centre de Suport al Programa Català d’Observació de la Terra, ICC/CSPCOT

9:45 – 10:15 Generació d’unes noves metadades imatges de satèl·lit a partir de la ISO 19115

Anna Tarda, Centre de Suport al Programa Català d’Observació de la Terra, ICC/CSPCOT

10:15 – 10:45 Disseny i implementació d’un nou geoportal IDE en imatges de satèl·lit

Victor Pascual, Centre Suport a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya,ICC/CSIDEC

10:45 – 11:15 Debat – Taula rodona

Jordi Guimet, cap del Centre de Suport a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, ICC/CSIDEC

Jordi Corbera, cap del Centre de Suport al Programa Català d’Observació de la Terra, ICC/CSPCOT

11:15 – 11:30 Cloenda i xarxa

Inscripció:
Cal emplenar el formulari

X