eNOTUM, EACAT i Via Oberta, entre les 60+1 Pràctiques de Referència en e-Administració

Al document “60+1 Prácticas de Referencia en el impulso de la Administración electrónica en España” el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública analitza el paper de les comunitat autònomes com a peça fonamental en l’impuls i el desenvolupament de l’administració electrònica.

Dins l’àmbit català destaca, entre d’altres, serveis com eNOTUM, EACAT Via Oberta, desenvolupats pel Consorci AOC.

Aquest estudi té com objectiu ser una guia de referència i estímul per al conjunt d’administracions i neix amb el propòsit de difondre i compartir un conjunt d’actuacions ja en funcionament que poden ser un bon referent per aquelles administracions que es trobin en problemàtiques similars.

Podeu consultar el document complet: ”60+1 Prácticas de Referencia en el impulso de la Administración electrónica en España

X