El Consorci AOC, premiat al CNIS 2012 com a millor projecte en adequació a la normativa vigent

El Consorci AOC va presentar la ponència `¿ (PDF; 342KB) al II Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad que va tenir lloc el passat 22 i 23 de febrer a Madrid. Aquest document ha rebut el premi com a `Proyecto preferente en administración electrónica por su adecuación a la normativa vigente¿.

El document recull l¿estratègia col·laborativa del conjunt de les administracions catalanes pel que fa a l¿intercanvi de dades i documents electrònics, fet que defineix el seu principal tret distintiu; així com les seves característiques tècniques i jurídico-organitzatives, l¿actual oferta de serveis, les diferents modalitats d¿accés i els principals indicadors d¿usuaris i activitats des dels seus inicis.

Donat el marcat caràcter col·laboratiu d¿aquest model és un reconeixement que volem compartir amb el conjunt de les administracions catalanes que l¿han fet possible.

X