El Consorci AOC millora l’e-NOTUM

Des del 22 de maig d’enguany està disponible una nova versió de l’e-NOTUM que inclou les millores i funcionalitats següents:

  • Comunicacions electròniques: us permet realitzar tot tipus de comunicacions que no estiguin considerades notificacions fefaents d’actes administratius però per a les quals necessiteu disposar de garanties de lliurament.

  • Notificacions per a contractació: podeu notificar amb els requisits legals específics per a contractació (cinc dies de termini + signatura electrònica reconeguda)

  • Etiquetes: les vostres notificacions es poden agrupar en etiquetes predefinides, fet que us permet cercar més ràpidament les notificacions que pertanyen a un tipus de procediment administratiu. Les sis etiquetes predefinides són: Ajuts i subvencions, Contractació pública, Llicències i permisos, Multes i tributs, Òrgans Col·legiats, i Altres.

  • Plantilles: teniu la possibilitat de definir els vostres propis models de correus i d’SMS d’avís de notificació electrònica.

  • Notificacions massives: tramesa de lots de notificacions per FTP.

  • Nou aspecte visual dels entorns de ciutadà i de treballador públic (EACAT) perquè l’eina sigui més usable i intuïtiva.

  • Agenda de contactes: teniu disponibles els destinataris més habituals de les vostres notificacions i podeu crear grups de contactes (empreses, òrgans col·legiats, etc.).

En l’enllaç següent, teniu el manual d’usuari de la nova versió, on trobareu detallades totes aquestes funcionalitats.

També us informem que aquesta nova versió de l’e-NOTUM és compatible amb la versió actual i manté la vostra configuració actual i l’històric de totes les notificacions realitzades fins a la data.

Per a qualsevol dubte o consulta que tingueu us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de suport@aoc.cat o al telèfon 902-901-080.

X