e-TRAM i les notificacions electròniques

Els municipis, EMD i Consells Comarcals que disposin de l’e-TRAM o e-TRACC i tinguin actiu el mòdul de notificacions electròniques del Consorci AOC (e-NOTUM), poden activar una opció per a recollir el consentiment ciutadà per a realitzar notificacions electròniques. Amb e-TRAM, aquesta opció està disponible per a tots aquells ens que disposin d’e-NOTUM, i per a tràmits, siguin municipals o comarcals, on es requerida l’autenticació al inici del mateix.

 Actualment hi ha vint-i-cinc ens que ja disposen d’aquesta opció activada, tot i que n’hi ha una quinzena més en fase d’alta tècnica, aspecte que quedarà resolt en els propers dies.

 En aquests casos, en el moment en que un tràmit genera un acte administratiu que requereix d’un procés de notificació, l’ens disposa del corresponent recull del consentiment de l’interessat, tot complint amb les disposicions legals vigents, i per tant podrà realitzar la notificació amb mitjans electrònics.

 És important destacar que e-TRAM permet el recull de consentiment, però no gestiona el traspàs de les dades cap a e-NOTUM de forma automàtica. En aquest sentit estem treballant per integrar e-TRAM cap a solucions d’expedients (SGE) i aquestes cap a e-NOTUM, de manera que siguin aquestes últimes les que, des de l’expedient, generin la connexió cap a e-NOTUM,per a gestionar la notificació.

 Si esteu interessats en disposar d’aquesta opció de recollida de consentiment a l’e-TRAM, podeu optar per a seleccionar-ho des de formulari de sol·licitud del servei e-NOTUM (si encara no el teniu), o des del propi formulari d’alta o modificació del servei e-TRAM. Al manual d’e-TRAM disposeu de més informació.

X