e-TRAM i la Finestreta Única Empresarial

Tal i com s’ha informat aquest dies, des del Consorci AOC estem col·laborant en el desenvolupament de la Finestreta Única Empresarial, concretament coordinant un grup de treball pluridisciplinar i interadministratiu amb l’objectiu de desenvolupar els tràmits estàndards afectats per la normativa vigent per a empreses i posar-los a disposició dels ens locals catalans.

I què hi té a veure e-TRAM en tot plegat ?

A la pràctica, a través d’e-TRAM us podrem oferir un conjunt de nous tràmits associats amb l’activitat empresarial (com ara la comunicació ambiental municipal, la comunicació prèvia al municipi d’obertura d’establiments o la Declaració responsable al municipi d’obertura d’establiments…).  Globalment estem parlant, en diferents fases, d’una vintena de nous tràmits.

A més el més el projecte anirà més enllà, doncs ho acompanyarem tot plegat d’una base legal,-vinculada a treballs sobre les ordenances tipus que promou la Diputació de Barcelona-, així com uns quadres de classificació d’activitats, entesos com uns assistents que aniran vinculats als treballs que està portant a terme l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat. L’objectiu final és que pugueu avançar en tots els aspectes associats a la Directiva de Serveis.

Els primers resultats esperem que puguin ser visibles al mes de juliol amb la incorporació de diferents tràmits sobre la nova plataforma e-TRAM (de la qual properament us mostraré algunes pantalles). En tot cas, tant en aquest espai com en una nova pestanya del servei e-TRAM, us aniré informant de tot plegat.

Per a més informació sobre els treballs us vinculo la notícia

X