Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre contractació pública electrònica

El Comitè Econòmic i Social Europeu ha emès un Dictamen el 14 de novembre de 2012 on subratlla la importància de la contractació pública electrònica, donats els seus potencials beneficis quant a transparència; lluita contra el frau; eficiència del mercat; ampliació del mercat de la contractació pública a les pimes; estalvis generalitzats per a l’administració pública; integració i desenvolupament del mercat interior; modernització de l’administració pública i desenvolupament de l’agenda digital europea; noves oportunitats per a les empreses que ofereixen serveis tecnològics; i desenvolupament professional per als treballadors de l’administració pública i de les empreses.
Així mateix, entre altres observacions generals, reconeix la importància de revisar el marc jurídic en matèria de contractació pública i de procedir a la transició gradual cap a la seva completa automatització, fent obligatori l’ús de mitjans de comunicació electrònics en determinades fases del procediment de subministrament; i assenyala també la importància que les iniciatives de contractació pública electrònica facilitin a les pimes un suport a la formació, perquè puguin utilitzar les tecnologies i comprendre els seus beneficis.
Trobareu el dictamen aquí.

X