Algunes dades més d’implantació de l’e-TRAM i l’e-TRAC

A finals d’abril us  vam fer un recull de les dades actuals d’implantació tant del servei e-TRAM com del servei e-TRAC segons dades del  novè estudi sobre l’estat de l’administració electrònica a Catalunya.

A continuació, i per a completar la informació, us faig arribar una notícia publicada el passat diumenge a 10/06/2012 a El Punt – Avui que profunditza sobre les dades, així com el link al mapa que permet obtenir una informació personalitzada per a municipi o comarca.

X