7 nous tràmits a l’e-TRAM per donar suport al nou servei de tramitació d’activitats empresarials al món local

Aquest nou servei permet als ajuntaments catalans, disposar d’una sèrie de tràmits estàndard per a facilitar la tramitació d’activitats empresarials, així com diferent documentació jurídica i tècnica per a poder fer efectiva la seva tramitació.

A data d’avui s’han desenvolupat i posat a la disposició dels ens locals, els 7 primers tràmits, amb les seves corresponents cartes de servei i formularis electrònics a través de la plataforma e-TRAM, que s’ampliaran fins a 22 durant el primer semestre 2013.

El servei disposa d’altra documentació de suport

  1. Uns models d’ordenances tipus (bàsiques per a disposar del servei)
  2. Un llistat d’identificació els tràmits prioritaris que afecten a la tramitació d’una activitat empresarial.
  3. Una  taula de classificació d’activitats dels diferents tràmits municipals per a facilitar al ciutadà / empresari autoclassificar-se per a conèixer els tràmits municipals associats a la seva activitat.

 Disposeu del llistat de tots els tràmits disponibles (entorn de demo), així com més informació a:

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Projectes-organitzatius/Tramitacio-d-activitats-empresarials-al-mon-local

X