Jornada sobre ajuntaments innovadors

Presentació

Catorze ajuntaments presenten diferents iniciatives innovadores que s’han dut a terme o s’han iniciat recentment als diferents ens locals de Catalunya

Objectius

El propòsit central d’aquesta jornada és donar a conèixer una mostra de les iniciatives de caràcter innovador d’alguns ajuntaments catalans.

Destinataris

Electes locals, secretaris, interventors, tècnics i totes les persones amb responsabilitat directiva dins de l’Administració local de Catalunya.

Programa

De 9 a 9.15 h – Acreditacions

De 9.15 a 9.30 h – Presentació

De 9.30 a 10.30 h I. Bloc sobre tecnologia i gestió informatitzada

  • Aparcament solar, il·luminació regulable, zones blaves amb SMS i ingressos patrimonials
  • Sistema expert en línia en llicències d’activitats
  • Smart cities

De 10.30 a 11.30 h II. Bloc sobre millora i qualitat en els serveis

  • Gestió digital de funcions reservades: un model eficaç per racionalitzar recursos i costos
  • Gestió d’incidències municipals
  • Accés a Internet en zones fosques: dues propostes

11.30 h – pausa

De 12 h a 13 h III. Bloc sobre l’estalvi energètic

  • Tres experiències a l’entorn de l’enllumenat i la biomassa

De 13 h a 14 h IV. Bloc sobre l’optimització de recursos

  • Solucions de gestió per una Administració més eficient, oberta i propera
  • Un exemple de motor econòmic del municipi: la gestió del Tax-Free
  • Mancomunació de serveis de policia local

Dates i horari: 17 d’octubre de 2012, de 9 a 14 hores

Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya (c/ Girona, 20 Barcelona)

Places: 150

Inscripció: Cal emplenar el formulari. Totes les sol·licituds rebudes seran admeses a la Jornada. Només es comunicaran, si escau, les inscripcions que han quedat excloses.

X