Rellançar el Consorci AOC, un dels objectius del Pla de Govern 2011-2014

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha presentat el Pla de Govern 2011-2014 que identifica els reptes i objectius estratègics de país que marcaran l’acció governamental aquesta legislatura. Es vertebra en 8 grans eixos amb la prioritat de reactivar l’economia del país i refermar l’Estat del Benestar, i proposa 474 objectius per pal·liar una triple crisi: l’econòmica, la de les relacions Catalunya-Espanya i també la de la confiança en les institucions.

Dins el 7è. dels eixos, dedicat a l’Administració i dins l’àmbit de reforma de la Generalitat s’hi poden trobar objectius com ara no aprovar cap regulació nova que no comporti, com a mínim, l’eliminació d’una d’antiga o que comporti càrregues administratives innecessàries i desproporcionades per als ciutadans i les empreses; potenciar mesures de simplificació administrativa “apostant pel règim de comunicació prèvia i per la declaració responsable” el desenvolupament d’un Pla nacional per a l’administració electrònica; així com la generalització de l’ús de certificats digitals i la interconnexió entre administracions; la substitució progressiva de la factura tradicional per l’electrònica i el rellançament del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

X