Publicat el cinquè informe sobre l’evolució de l’e-Administració al món local

Amb l’objectiu de seguir analitzant el grau d’avenç de l’Administració electrònica als ajuntaments catalans, el Gabinet Tècnic del Consorci AOC ha publicat el cinquè informe sobre l’e-Administració, corresponent al mes d’abril de 2011.

Com en l’anterior estudi, també s’inclouen les dades comarcals, revisant l’estat dels 41 consells comarcals en relació amb els serveis d’Administració electrònica. Aquestes dades s’han integrat al mapa municipal català i es poden consultar accedint a l’opció “Informació per comarques“. Pel que fa a la informació referent als ajuntaments, i en relació a les dades dels informes anteriors, podem destacar que:

  • Els ens amb perfil de contractant s’acosten ja al 90%

  • Hi ha un interès especial en la informació cartogràfica, amb més de 600 ens que l’ofereixen

  • Els ajuntaments que envien notificacions per mitjans electrònics són 62 (6,5% del total) i que accepten rebre factures electròniques 65 ajuntaments (20 més que a l’informe anterior).

  • 187 ajuntaments intercanvien dades amb altres administracions (quasi el 20% del total), amb un augment de 32 ajuntaments respecte l’estudi anterior.

  • Segueixen en augment progressiu els ajuntaments amb tràmits electrònics a la seva pàgina web, 812, que representa un 86% del total.

  • Respecte a les dades dels consells comarcals, podem destacar l’augment en l’ús de les notificacions telemàtiques (6 consells més respecte al quart informe) i l’acceptació de les factures electròniques (d’un 17,1% s’ha passat a més del 29%).

Si hi esteu interessats, a l’enllaç següent podeu consultar els estudis anteriors sobre e-Administració.

X