Publicades set normes tècniques d’interoperabilitat

En concret, les normes publicades fan referència a la digitalització de documents, document electrònic, expedient electrònic, signatura electrònica i certificats a l’administració, procediments de còpia autèntica i conversió entre documents electrònics, requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles i model de dades per a l’intercanvi d’assentaments entre entitats registrals.

El Consorci AOC, en col·laboració amb altres administracions catalanes, ha participat activament en el grup de treball de redacció d’aquestes normes. El redactat final s’adiu més a les premisses de l’ENI, en el sentit d’establir criteris necessaris a aplicar en la interoperabilitat entre institucions amb caràcter general, sense anar més enllà com proposaven els primers esborranys d’aquests documents.

Podeu consultar les normes publicades conjuntament amb la resta de legislació de referència.

X