L’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) ha presentat l’assistent d’instal·lació de DNI electrònic per tal de donar un impuls a  aquest dispositiu electrònic.

El DNI-e és a les butxaques de 25 milions de ciutadans però el seu ús és encara mínim.

Per a més informació podeu consultar la web de l’INTECO


X