L’Assemblea General de Localret aposta per l’impuls de l’administració electrònica

L’Assemblea General de Localret reunida a Terrassa el passat 26 d’octubre ha aprovat una resolució on s’aposta per “Vetllar i fomentar els canvis tècnics i jurídics que serveixin per simplificar els procediments administratius amb l’objectiu de millorar els serveis públics dels ens locals, i promoure de manera especial aquells que en l’actual context de dificultats econòmiques impacten directament en l’eficiència de la gestió de les entitats locals i puguin generar estalvis”.

De la mateixa manera decideix promoure i potenciar, en tant que membres constituents del Consorci AOC, el model català d’administració electrònica que determina la Llei 29/2010, en la creació i la prestació de serveis comuns d’administració electrònica, la promoció de la interoperabilitat dels sistemes d’informació, la reutilització de les aplicacions i dels serveis que es desenvolupin, i l’extensió dels mitjans electrònics per a garantir la identitat i per a acreditar la voluntat en les actuacions que els ciutadans i el personal del sector públic facin amb mitjans electrònics.

X