La factura electrònica ja és obligatòria

S’ha publicat al BOE el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic.

La Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic definía la obligatorietat de la factura electrònica i marcava els terminis, amb molta ambigüitat.

http://inza.wordpress.com/2011/11/16/la-factura-electronica-ya-es-obligatoria-fin-de-la-controversia/

X