Jornada d’Administració electrònica al Consell Comarcal de l’Anoia

L’1 d’abril al Consell Comarcal de l’Anoia es va celebrar una jornada destinada, entre altres temes, a repassar les novetats introduïdes per la normativa relativa a l’Administració electrònica, això és, les lleis 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans a les administracions públiques i 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i la disposició addicional setena de la Llei d’economia sostenible, que modifica la llei 11/2007.

Josep Llopis, cap de l’àrea d’Implantació del Consorci AOC, i Carles Ferrer, cap de projectes d’aquesta àrea, van ser els encarregats d’explicar aquestes novetats a més de presentar els serveis de factura electrònica (e.FACT) i seu electrònica (SEU-e) del Consorci AOC.

Per part del Consell Comarcal, Andreu Castells, Tècnic TIC, va analitzar alguns aspectes del servei de certificació digital i l’ús que fa el Consell Comarcal del servei Via Oberta del Consorci AOC. Per la seva banda, el vicepresident del Consell i conseller de Cultura, Esports i Societat de la Informació, Carles Casanova, va fer un balanç de la implantació dels serveis d’Administració electrònica.

Per acabar, Josep Llopis i Carles Ferrer van apuntar aspectes administratius a tenir en compte sobre de les subvencions del Consorci AOC: terminis de justificació, estat de les implantacions, possibilitat d’ajornaments, etc.

X