Entra en vigor l’Ordenança d’Administració electrònica de l’Hospitalet de Llobregat

La nova ordenança recull els principis generals de l’Administració electrònica (amb aspectes com el servei a la ciutadania, la simplificació administrativa, l’accessibilitat, la transparència, l’eficàcia i la participació), els drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes en l’àmbit de l’e-Administració, i tot el sistema d’identificació, autenticació i signatura electrònica, així com el referit al registre i arxiu electrònics.

En un primer capítol, l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica fixa les seves finalitats, defineix tots els elements que formen part de l’univers de l’e-Administració ‘com ara l’autenticació, el certificat electrònic o la interoperabilitat’ i estableix les característiques de la Seu electrònica, lloc web a través del qual la ciutadania pot tramitar electrònicament amb l’Ajuntament.

Foment de la via telemàtica La normativa recull aspectes com la consulta d’informació, les dades en poder de l’Ajuntament, i la realització de tràmits i procediments per mitjans electrònics. El compromís és promocionar l’ús d’aquestes tecnologies i la progressiva adequació de l’organització municipal, amb l’objectiu de fer accessible la via electrònica amb criteris d’eficàcia, d’eficiència i de transparència.

Capítol apart mereix el procediment administratiu electrònic, amb el catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica, que especifica en detall el procés que ha de seguir l’expedient iniciat per aquesta via fins a la seva resolució definitiva.

Un altre aspecte destacat de la nova ordenança és el referit a la informació, que fixa els continguts que han de ser publicats, com a mínim, a través del web municipal, com ara l’organització i competències de l’Ajuntament, les autoritats i personal responsable, els procediments administratius, els serveis públics, les actes del ple o el pressupost municipal.

Podeu consultar des d’aquí, l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de l’Hospitalet de Llobregat.

Font: http://www.l-h.cat

X