Designats els nous membres del Consell General i la Comissió Executiva del Consorci AOC

Per Acord de Govern de 17 de maig de 2011 s’han designat els representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consorci AOC.

Pel que fa al Consell General, els seus membres són els següents:

 • Presidenta: Vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany

 • Secretari general de la Presidència, Francesc Homs i Molist

 • Secretària general de Governació i Relacions Institucionals, Mª Àngels Barbarà i Fondevila

 • Secretària general d’Economia i Coneixement, Georgina Arderiu i Munill

 • Secretari general d’Empresa i Ocupació, Enric Colet i Petit

 • Secretària general d’Administració i Funció Pública, Pilar Pifarré i Matas

 • Director general de Coordinació Interdepartamental, Jordi Baiget i Cantons

 • Director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, Ignasi Genovès i Avellana

 • Director general de Processos i Administració-e, Àlex Pèlach i Pàniker

 • Director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamerich i Castells

 • Director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, Jordi Escalé i Castelló

Pel que fa a la Comissió Executiva, els seus membres són els següents:

 • Presidenta: secretària general de Governació i Relacions Institucionals, Mª Àngels Barbarà i Fondevila

 • Secretari general d’Empresa i Ocupació, Enric Colet i Petit

 • Director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, Ignasi Genovès i Avellana

 • Director general de Processos i Administració-e, Àlex Pèlach i Pàniker

X